REGULAMIN

IV OGÓLNOPOLSKIEGO PRZEGLĄDU KABARETÓW "ŻARÓWKA"

4 LISTOPAD 2017

 

 

 

I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE:

 

1. Organizatorem Ogólnopolskiego Przeglądu Kabaretów "ŻARÓWKA" jest Kabaret Niepoprawnych Optymistów we współpracy z Centrum Kultury i Sportu w Skawinie.

2. IV Ogólnopolski Przegląd Kabaretów "ŻARÓWKA" odbędzie się 4 listopada 2017r. w Pałacyku "Sokół" w Skawinie, ul. Adama Mickiewicza 7 o godzinie 18:00 

3. Przegląd ma na celu:

    · promocję różnorodnych form kabaretowych

    · inspirowanie twórców kabaretowych do poszukiwania nowych formwy powiedzi;

    · podnoszenie umiejętności warsztatowych

    · wymianę doświadczeń i umiejętności pomiędzy początkującymi i doświadczonymi kabaretami

4. Oficjalna strona Ogólnopolskiego Przeglądu Kabaretów "ŻARÓWKA", zwana dalej stroną www, znajduje się pod adresem internetowym www.pkzarowka.pl

 

II. ZASADY UCZESTNICTWA:

 

1. Przegląd ma charakter otwarty

3. Podstawą do wzięcia udziału w przeglądzie jest przesłanie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 października 2017 roku czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia oraz płyty CD lub DVD z profesjonalnie nagranym minimum 15-minutowym programem konkursowym, na płycie CD lub DVD (karta uczestnictwa powinna być dołączona również w wersji elektronicznej drogą meilową lub na płycie CD lub DVD) na adres:

Centrum Kultury i Sportu w Skawinie
ul. Żwirki i Wigury 11
32-050 Skawina

Z dopiskiem "Przegląd Kabaretów "ŻARÓWKA"

UWAGA: Organizator nie zwraca nadesłanych materiałów.

Dopuszcza się przesłanie w/w materiałów drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (link bezpośredni do pobrania pliku z serwera lub kanału youtube – dotyczy nagrania).

3. Na podstawie zgłoszonych przez kabarety materiałów przeprowadzone zostaną eliminacje na podstawie których wyłonione zostaną cztery kabarety. Kabarety zakwalifikowane do przeglądu zostaną powiadomione mailowo lub telefonicznie do dnia 26 października 2017 roku.

4. Kabarety zobowiązanesą do przygotowania programu konkursowego nieprzekraczającego 20 minut. Organizator zastrzega sobie możliwość przerwania występu w przypadku przekroczenia przez kabaret regulaminowego czasu prezentacji.

5. Maksymalny czas na montaż i demontaż sceny – 10 minut

6. Ewentualną rezygnację z udziału w Przeglądzie zakwalifikowany kabaret winien zgłosić Organizatorowi do dnia 28 listopada 2016 roku. Niedotrzymanie tego obowiązku będzie skutkowało odrzuceniem ewentualnego zgłoszenia danego kabaretu z kolejnej edycji Przeglądu.

7. Organizator niezwłocznie po odebraniu takiej informacji, powiadomi kabaret rezerwowy o możliwości wzięcia udziału w Przeglądzie.

8. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za dopełnienie formalności związanych z wymogami prawa autorskiego.

 

III. NAGRODY:

 

1. Każdy kabaret zakwalifikowany do przeglądu otrzyma pamiątkowy dyplom oraz nagrody niespodzianki.

2. Konkurs Główny:

    · I miejsce 700 zł + Statuetka

    · II miejsce 400 zł

    · III miejsce 300 zł

    · IV miejsce 200 zł

3. Nagroda Publiczności – Statuetka

 

IV. JURY:

 

1. Jury powołane jest przez Kabaret Niepoprawnych Optymistów

2. Obrady Jury odbywają się przy drzwiach zamkniętych.

3. Po zakończeniu obrad przedstawiciel Jury odczytuje werdykt kabaretom biorącym udział w Festiwalu oraz zebranej publiczności.

4. Jury ma prawo nie wyłonić laureatów I, II i III miejsca.

5. Werdykt Jury w zakresie oceny występów oraz przyznania nagród jest ostateczny i niepodważalny.

 

V. ZASADY ORGANIZACYJNE:

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestrowania i dysponowania zarejestrowanymi materiałami z Przeglądu (fotografie, zapis video, itp.), w tym emisji i prezentacji w mediach bez wypłacania honorariów dla uczestników.

2. Osoby, które wchodzą w skład kabaretu oświadczają, że wyrażają zgodę na użycie swojego wizerunku oraz imienia i nazwiska w akcjach promocyjnych i informacyjnych dotyczących Przeglądu.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe z winy kabaretów biorących udział w Festiwalu w miejscach trwania Przeglądu.

4. Zmiana repertuaru po weryfikacji zgłoszeń możliwa jest jedynie za zgodą organizatorów.

5. Ujawnienie niezgodności zgłoszonych danych ze stanem faktycznym podczas prezentacji konkursowych jest równoznaczne z dyskwalifikacją.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.

7. Wysłanie karty zgłoszeniowej na adres Biura Organizacyjnego jest równoznaczne 
z akceptacją powyższego regulaminu.

8. Wszelkich informacji dotyczących Przeglądu "ŻARÓWKA" udziela:

EwelinaLeśniak

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tel: 518-620-969

Adres korespondencyjny (wysyłka zgłoszeń do Przeglądu)

Centrum Kultury I Sportu w Skawinie

Ul. Żwirki I Wigury 11

32-050 Skawina

z dopiskiem "Przegląd Kabaretów "ŻARÓWKA"

 

www.pkzarowka.pl

 

 

 

Partnerzy

ORGANIZATORZY                                                                   SPONSOR GŁÓWNY                                                              

                                   

PATRONI MEDIALNI